Jsme oporou těm, kteří pracují s dětmi a mládeží v jejich volném čase

Jsme oporou těm, kteří pracují s dětmi a mládeží v jejich volném čase

Novinky z NPI ČR a ZNV

NPI ČR

Hygienicko-protiepidemická opatření léto 2020

Přinášíme Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020, která vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Soubor ke stažení

Vznik Národního pedagogického institutu České republiky

K 1. lednu 2020 došlo ke sloučení Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání a vznikl Národní pedagogický institut České republiky (zařízení...

Bulletin listopad 2019

Bulletin listopad 2019, ročník VIII, číslo 4 Ke stažení zde

ZNV

Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů ŠD a ŠK

Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů ŠD a ŠK se z důvodu nouzového stavu přesouvá na podzim. Termín konání a informace o možnosti přihlášení na tuto...

Šance pro nové učitele

V rámci soutěže Brána k druhým jsme mezi těmi,  kteří se angažují ve prospěch ostatních, objevili i tým Výluka z.s., který se už řadu let...

Vnímání kyberkriminality mezi dětmi

Aktuální výzkumy a šetření z oblasti děti a mládež Cílem výzkumu, realizovaným projektem Kraje pro bezpečný internet pod záštitou Asociace krajů České republiky, je analyzovat...

 Mgr. et Mgr. Helena Plitzová
Mgr. et Mgr. Helena Plitzová
Průvodní slovo ředitelky

Formování osobnosti mladých lidí neprobíhá jen v lavicích

Jako rodiče i pedagogové si často klademe otázku, jaká je dnešní generace dětí a mladých lidí – generace žijící v relativním blahobytu, s široce otevřenými materiálními i finančními možnostmi pro realizaci vzdělání, rozvinutí nadání a osobních zájmů, cestování i pracovního uplatnění. Ale také generace strádající často nedostatkem času rodičů, přehlcená informacemi, kdy je často obtížné se orientovat, co je, či není pravda, co je podstatné, a co nikoliv. Apelujeme proto na důležitost znalosti naší historie pro pochopení současnosti. V době převládající virtuální komunikace podporujeme pozitivní vztah, ohleduplnost a úctu mladých lidí k druhým lidem, především ke stáří. A stále více si uvědomujeme, jakou roli kromě samotné rodiny, sehrává v budování těchto hodnot a pozitivních životních postojů škola a především zájmové vzdělávání, školní družiny a kluby.

Národní institut pro další vzdělávání se snaží již řadu let poskytovat profesní podporu vychovatelkám školních družin a školních klubů, ale i ostatním pracovníkům v zájmovém vzdělávání, ať už formou nabídky kvalitního vzdělávání, konzultacemi a dalšími efektivními způsoby podpory, např. metodickým vedením, tutoringem, sdílením zkušeností, vzájemným učením atd.

V současné době spolu s MŠMT a našimi partnery intenzivně pracujeme na implementaci koncepce DVPP pro zájmové vzdělávání, a to např. i prostřednictvím připravovaného projektu NPI ČR podpořeného z prostředků Evropské unie, ale také formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablonami OP VVV.

Naši partneři