Všichni sedíme ve velkém divadle světa: cokoli se zde děje, dotýká se všech.
Jan Amos Komenský

8. ročník soutěže Brána k druhým – aktuality

Počet přihlášených týmů: 78
V kategorii do 18 let:           62
V kategorii nad 18 let:        16

Výsledky budou zveřejněny 18. prosince
Vybrané týmy budou pozvány do Prahy na 17. ledna od 13.00


Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s odborem pro mládež MŠMT, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny, školní třídy i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2019 vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).
…….Soutěžní formulář do 8. ročníku soutěže si můžete stáhnout zde, pravidla soutěže jsou na této stránce níže.


Ohlédnutí za loňským ročníkem

V prosinci loňského roku se uzavřel 7. ročník soutěže Brána k druhým, kterou vyhlásil Národní institut pro další vzdělávání.

     Do 7. ročníku se přihlásilo 27 týmů, které v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 vykonaly ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní. Záběr jejich činností byl obrovský a hodnocení velmi obtížné.

     Sedmičlenná porota složená za zástupců organizací dětí a mládeže, patronů soutěže a zástupce MŠMT (v uplynulém ročníku jimi byli Vladimíra Dvořáková, Naďa Eretová, Irena Hošková, Aleš Sedláček, Michaela Přílepková, Pavel Prachař a Jiří Zajíc) pracovala v průběhu října na hodnocení (každý člen poroty samostatně, výsledek poslal mailem do NIDV, aniž znal hodnocení ostatních). I když byla situace velmi napínavá a nakonec rozhodoval třeba jeden jediný bod, pět týmů, které byly následně pozvány do Prahy, bylo jednoznačně vybráno. Čtyři z dětské kategorie a dva týmy nad 18 let se tedy mohly těšit na pěkný den v Praze spojený s návštěvou zajímavých míst a se setkáním s ještě zajímavějšími lidmi, mezi nimiž tradičně byl herec Petr Vacek. Porota se po zvážení všech okolností totiž rozhodla udělit jednu zvláštní cenu v kategorii dětských týmů.

     Setkání se uskutečnilo v pátek 14. prosince 2018, kdy pozvané týmy nejenže obdržely symboly barevných klíčků jako potvrzení jejich schopnosti bránu k druhým skutečně odemknout, ale prohlédli si také dopravní expozici Národního technického muzea, obdrželi pěkné hry od společnosti Mindok i kvalitní knížky darované společnostmi Tarsago a Albatros Média a mohli si povídat s některými patrony soutěže.

     Seznámit se s oceněnými týmy můžete zde, celkový přehled výsledku je tady nebo i zde

Svatava Šimková, NIDV MŠMT

 


Registrace

Vše potřebné pro přihlášení soutěžního týmu.

1) Přihlášení
Organizátorům soutěže usnadní její zajišťování, pokud budou mít průběžně přehled o týmech, které se soutěže chtějí zúčastnit. K tomu účelu slouží přihlašovací formulář, který si můžete stáhnout zde a vyplněný ho zašlete na adresu jura@nidv.cz, jakmile si budete jisti, že se chcete soutěže zúčastnit.

2) Doložení přihlášené aktivity (aktivit)
Bez toho nebude tým v soutěži hodnocen. Proto je zde nutno stáhnout formulář pro vyplnění všech důležitých údajů o té činnosti, se kterou tým jde do soutěže. Přímo do tohoto formuláře budete vkládat i doklady potvrzující tuto činnost (fotografie, skeny článků či jiných tiskových materiálů, odkazy na internetové zdroje – např. videa). Není nutné vyplňovat všechny přílohy tohoto formuláře, ale jen ty, k nimž máte materiály dokládající přihlášenou činnost. Ve výjimečných případech lze dokladující materiály poslat i jako samostatnou přílohu (zkomplikujete tím ovšem poněkud práci organizátorům)
Vyplněný formulář o vaší soutěžní činnosti (včetně všech příloh) zašlete nejpozději do 31. října 2019 na adresu jura@nidv.cz

 

Pravidla soutěže

Přehled pravidel soutěže Brána k druhým:

  1. Soutěž je určena dětským kolektivům a týmům mladých lidí do 26 let. Soutěží se zvlášť v kategorii do 18 let a nad 18 let (rozhoduje věkový průměr účastníků bez vedoucího).
  2. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina, která v době od 1. září 2018 do 31. října 2019 vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného, tedy užitečného a dobrého pro ostatní (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).
  3. Do soutěže se může přihlásit skupina sama prostřednictvím svého zástupce nebo ji může přihlásit kdokoliv jiný, kdo o její činnosti ví (učitel, starosta, ten, komu byla poskytnuta pomoc atd.).
  4. Aktivita bude vyhodnocena na základě doložení, které může obsahovat fotodokumentaci, články z tisku i z webů, záznamy z kronik, svědectví toho, komu byla poskytnuta pomoc nebo toho, kdo o aktivitě dobře ví, video nebo audio záznam atd.
  5. Uzávěrka soutěže je 31. října 2019.
  6. Vyhodnocení provede hodnotící komise složená ze zástupců ČRDM, SP DDM, MŠMT a NIDV.
  7. Hodnotící komise vybere pět týmů, jejichž aktivitu posoudila jako zvlášť přínosnou, a to jak pro samotné soutěžící, tak i pro ty, jimž pomáhali.
  8. S výsledky budou soutěžící seznámeni do 30. listopadu 2019.
  9. Vyhlášení vybraných týmů soutěže proběhne za účasti jejich zástupců na slavnostním setkání v lednu 2020 v Praze (přesný termín bude včas vítězným týmům sdělen).
  10. Účastníci soutěže souhlasí s publikováním zaslaných materiálů organizátorem soutěže dle jeho uvážení.

 


 

Organizační tým

Vlastimil Jura-jura@nidv.cz; 777 357 556

Jiří Zajíc – edy@skaut.cz; 723 963 939

 

Naši partneři