Všichni sedíme ve velkém divadle světa:  cokoli se zde děje, dotýká se všech.
Jan Amos Komenský

8. ročník soutěže Brána k druhým – aktuality

Počet přihlášených týmů: 78
V kategorii do 18 let: 62
V kategorii nad 18 let: 16

Výsledky
Devítičlenná porota musela řešit nesmírně obtížný úkol – vybrat z mnoha desítek skvělých projektů, aktivit a dalších nápaditých pomocí druhým lidem i přírodě pouze několik, jejichž zástupce pozveme na závěrečné setkání do Prahy. Platí přitom povzdech jednoho z členů poroty: Vždyť oni by si zasloužili být vybráni všichni. Jedinou naší útěchou v téhle situaci bylo vědomí, že nikdo napomáhal druhým kvůli naší soutěži, ale proto, že mu na druhých opravdu záleží.


Do Prahy na pátek 17. ledna od 13.00 do Národního technického muzea na Letné budou pozváni zástupci těchto týmů:
V kategorii do 18 let
Rodoklub Karlovy Vary, Slabikář pro každého – ZŠ Lubina, Spolek neslyšících z Plzně, Skautský oddíl Bantuové z Lanžhotu, YMCA Plzeň, Pionýr Zborovice, Ekotým ze Zbirohu, 5. oddíl Junáka Pomněnky z Prahy a Včelojedi z Vlašimi.
Kompletní výsledky jsou zde.
V kategorii nad 18 let
Fakescape MU Brno, Klub mladých politologů Praha, Dobrovolnické centrum z Ústí nad Labem, Výluka z.s., Junák Tilia Brno a Nové Sedlo – Šance onkoláčkům.
Kompletní výsledky jsou zde

Setkání bude jako obvykle moderovat Petr Vacek a kromě zástupců pořádajících a sympatizujících organizací tam budou i další zajímavé osobnosti


       Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny, školní třídy i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2019 vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).
…….Soutěžní formulář do 8. ročníku soutěže si můžete stáhnout zde, pravidla soutěže jsou na této stránce níže.


Ohlédnutí za loňským ročníkem

V prosinci loňského roku se uzavřel 7. ročník soutěže Brána k druhým, kterou vyhlásil Národní institut pro další vzdělávání.

     Do 7. ročníku se přihlásilo 27 týmů, které v období od 1.9. 2017 do 31. 8. 2018 vykonaly ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní. Záběr jejich činností byl obrovský a hodnocení velmi obtížné.

     Sedmičlenná porota složená za zástupců organizací dětí a mládeže, patronů soutěže a zástupce MŠMT (v uplynulém ročníku jimi byli Vladimíra Dvořáková, Naďa Eretová, Irena Hošková, Aleš Sedláček, Michaela Přílepková, Pavel Prachař a Jiří Zajíc) pracovala v průběhu října na hodnocení (každý člen poroty samostatně, výsledek poslal mailem do NIDV, aniž znal hodnocení ostatních). I když byla situace velmi napínavá a nakonec rozhodoval třeba jeden jediný bod, pět týmů, které byly následně pozvány do Prahy, bylo jednoznačně vybráno. Čtyři z dětské kategorie a dva týmy nad 18 let se tedy mohly těšit na pěkný den v Praze spojený s návštěvou zajímavých míst a se setkáním s ještě zajímavějšími lidmi, mezi nimiž tradičně byl herec Petr Vacek. Porota se po zvážení všech okolností totiž rozhodla udělit jednu zvláštní cenu v kategorii dětských týmů.

     Setkání se uskutečnilo v pátek 14. prosince 2018, kdy pozvané týmy nejenže obdržely symboly barevných klíčků jako potvrzení jejich schopnosti bránu k druhým skutečně odemknout, ale prohlédli si také dopravní expozici Národního technického muzea, obdrželi pěkné hry od společnosti Mindok i kvalitní knížky darované společnostmi Tarsago a Albatros Média a mohli si povídat s některými patrony soutěže.

     Seznámit se s oceněnými týmy můžete zde, celkový přehled výsledku je tady nebo i zde

Svatava Šimková, NIDV MŠMT

 


Registrace

Vše potřebné pro přihlášení soutěžního týmu.

1) Přihlášení
Organizátorům soutěže usnadní její zajišťování, pokud budou mít průběžně přehled o týmech, které se soutěže chtějí zúčastnit. K tomu účelu slouží přihlašovací formulář, který si můžete stáhnout zde a vyplněný ho zašlete na adresu jura@nidv.cz, jakmile si budete jisti, že se chcete soutěže zúčastnit.

2) Doložení přihlášené aktivity (aktivit)
Bez toho nebude tým v soutěži hodnocen. Proto je zde nutno stáhnout formulář pro vyplnění všech důležitých údajů o té činnosti, se kterou tým jde do soutěže. Přímo do tohoto formuláře budete vkládat i doklady potvrzující tuto činnost (fotografie, skeny článků či jiných tiskových materiálů, odkazy na internetové zdroje – např. videa). Není nutné vyplňovat všechny přílohy tohoto formuláře, ale jen ty, k nimž máte materiály dokládající přihlášenou činnost. Ve výjimečných případech lze dokladující materiály poslat i jako samostatnou přílohu (zkomplikujete tím ovšem poněkud práci organizátorům)
Vyplněný formulář o vaší soutěžní činnosti (včetně všech příloh) zašlete nejpozději do 31. října 2019 na adresu jura@nidv.cz

 

Pravidla soutěže

Přehled pravidel soutěže Brána k druhým:

  1. Soutěž je určena dětským kolektivům a týmům mladých lidí do 26 let. Soutěží se zvlášť v kategorii do 18 let a nad 18 let (rozhoduje věkový průměr účastníků bez vedoucího).
  2. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina, která v době od 1. září 2018 do 31. října 2019 vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného, tedy užitečného a dobrého pro ostatní (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).
  3. Do soutěže se může přihlásit skupina sama prostřednictvím svého zástupce nebo ji může přihlásit kdokoliv jiný, kdo o její činnosti ví (učitel, starosta, ten, komu byla poskytnuta pomoc atd.).
  4. Aktivita bude vyhodnocena na základě doložení, které může obsahovat fotodokumentaci, články z tisku i z webů, záznamy z kronik, svědectví toho, komu byla poskytnuta pomoc nebo toho, kdo o aktivitě dobře ví, video nebo audio záznam atd.
  5. Uzávěrka soutěže je 31. října 2019.
  6. Vyhodnocení provede hodnotící komise složená ze zástupců ČRDM, SP DDM, MŠMT a NIDV.
  7. Hodnotící komise vybere pět týmů, jejichž aktivitu posoudila jako zvlášť přínosnou, a to jak pro samotné soutěžící, tak i pro ty, jimž pomáhali.
  8. S výsledky budou soutěžící seznámeni do 30. listopadu 2019.
  9. Vyhlášení vybraných týmů soutěže proběhne za účasti jejich zástupců na slavnostním setkání v lednu 2020 v Praze (přesný termín bude včas vítězným týmům sdělen).
  10. Účastníci soutěže souhlasí s publikováním zaslaných materiálů organizátorem soutěže dle jeho uvážení.

 


 

Organizační tým

Vlastimil Jura – jura@nidv.cz; 777 357 556

Jiří Zajíc – edy@skaut.cz; 723 963 939

 

Naši partneři