Filtrace:

PŘEKONAT OSTYCH A JÍT DO TOHO

Jak jste se dostala k práci vychovatelky? Moje maminka pracovala jako učitelka v mateřské škole a po doplnění vzdělání začala pracovat jako vychovatelka. Od čtrnácti...

JAK DĚTI ZAUJMOUT A ZVEDNOUT JE OD POČÍTAČŮ ANEB ŠKOLA (DESKOVOU) HROU

Mohu se zeptat, jak jste se dostal k deskovým hrám? Vlastně jako malý kluk, když jsem s rodiči trávil prázdniny na chatě a stal jsem...

NAŠE MOTTO: ZDRAVÁ ŠKOLA − ŠKOLA PRO VŠECHNY

Jak se ve vaší škole daří začleňovat děti handicapované, autisty, děti s ADHD apod. do kolektivu školní družiny či školního klubu? Naše škola se žákům...

BEZPEČNÉ KLIMA V DRUŽINĚ A ŠKOLNÍM KLUBU

Jak dosáhnout bezpečného klimatu v družině a školním klubu prostřednictvím netradičních technik Mgr. Bára Polívková, lektorka, mentorka, koučka a koordinátorka, se s námi podělila o...

JANA DEDUCHOVÁ: MOJE PRÁCE JE I MÝM KONÍČKEM

Pracuje jako vychovatelka ve školní družině ZŠ a MŠ v Mníšku u Liberce. Požádali jsme ji, aby napsala několik slov o své profesní cestě, která...

REFORMA FINANCOVÁNÍ Z POHLEDU ŠKOLNÍCH DRUŽIN

Ke změně systému financování dochází v souvislosti s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve...

FORMOVÁNÍ OSOBNOSTI MLADÝCH LIDÍ NEPROBÍHÁ JEN V LAVICÍCH

Jako rodiče i pedagogové si často klademe otázku, jaká je dnešní generace dětía mladých lidí – generace žijící v relativním blahobytu, s široce otevřenými materiálními i...

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

„Studium pro ředitele škol a školských zařízení“ je připraven pro zájemce na školní rok 2018/2019. Podrobné informace budou 30. 09. 2018 na adrese ondracek@nidv.cz.

Studium pedagogiky volného času

„Studium pedagogiky volného času pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost“ je připraveno pro zájemce o kvalifikační přípravu pro pedagogickou práci ve školských...

Studium pedagogiky volného času – 12. etapa

12.etapa „Studia pedagogiky volného času pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost“ je připravena pro zájemce o kvalifikační přípravu pro pedagogickou práci ve...

Naši partneři